Tandlægerne Torvegade
Torvegade 15A
8850 Bjerringbro
Tlf: 86 68 49 00

Priser

Priser der ikke er fastlagt af den offentlige sygesikring kan ses her under.

Behandling Pris
Lokalbedøvelse 348,00
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand, 2 flader 995,00
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand, 3 flader 1095,00
Rodbehandling i fortand, 1 kanal 995,00
Rodbehandling i stor kindtand, 3 kanaler 1800,00
Porcelænskrone til fortand 5500,00
Porcelæns eller metal-keramikkrone til kindtand 5500,00
Bro til erstatning af lille kindtand, 3 led 15000,00
Implantat til erstatning af lille kindtand eller fortand, alt inklusive 15000,00
Tandblegning med blegeskinner 2000,00
Protese arbejde Varierende priser

Et udplug af priser der er fastlagt af den offentlige sygesikring kan ses her under. Yderliger priser kan ses på Tandlægeforeningens hjemmeside.

Behandling Patient Tilskud I alt
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79 248,90
Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse 190,70 81,73 272,43
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse 190,70 81,73 272,43
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse 190,70 81,73 272,43
Bitewings ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse 190,70 81,73 272,43
Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år 122,47 81,65 204,12
Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, 18-25 år 71,44 132,68 204,12
Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 115,60 77,06 192,66
Tandrensning a 186,89 124,60 311,49
Tandrensning b 134,38 89,58 223,96
Røntgenoptagelse 136,36 0,00 136,36
Udvidet diagnostisk grundydelse 309,17 206,12 515,29
Individuel forebyggende behandling 148,24 98,82 247,06
Kontrol efter individuel forebyggende behandling 122,47 81,65 204,12
Konsultation uden behandling 236,06 0,00 236,06
Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 184,78 65,71 250,49
Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 252,30 95,97 348,27
Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 460,12 95,97 556,09
Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 383,18 65,71 448,89
Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 0,00 95,97 95,97
Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 383,18 65,71 448,89
Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 0,00 95,97 95,97
Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 0,00 65,71 65,71
Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 0,00 65,71 65,71
Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 0,00 95,97 95,97
Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 0,00 95,97 95,97
Rodbehandling (pulpaoverkapning) 181,74 121,16 302,90
Rodbehandling (koronal amputation) 210,99 140,66 351,65
Rodbehandling (akut oplukning) 210,99 140,66 351,65
Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 0,00 187,19 187,19
Tandudtrækning pr. tand 300,82 149,58 450,40
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 104,77 0,00 104,77
Operativ fjernelse af tand m.v. 0,00 173,80 173,80
Almindelig parodontalbehandling 450,99 300,66 751,65
Udvidet parodontalbehandling 779,48 519,66 1299,14
Udvidet tandrensning 256,03 170,69 426,72
Tandrodsrensning 96,71 64,48 161,19
Kirurgisk parodontalbehandling 0,00 230,72 230,72
Kontrol efter parodontalbehandling 122,47 81,65 204,12